Welkom

“Leven in je werk” wil door coaching en training van professionals en organisaties meer “leven” brengen in de werkcontext.


We streven naar meer bewustzijn

  • over wat leven in je werk voor iedere professional en team inhoud

  • over welke patronen de zuurstof uit de werkcontext halen en wat in de weg staat om deze patronen aan te durven kijken

  • over welke voeding en omgeving nodig is om te groeien als individu en als team.

 

Op deze manier kunnen bijdragen aan meer werkgeluk, zingeving en voldoening en aan een werkplek waar mensen hun volle potentieel kunnen inzetten met elkaar, is wat ons drijft.

2019 Leveninjewerk