top of page
Karine Symons
20210305_140012_edited.jpg

"Meer zijn dan doen"

 

Dertien jaar geleden kwam ik in contact met coaching. Het bedrijf waar ik nu 17 jaar werk, groeide in die tijd van een klein team naar 1300 werknemers. De verandering die dat met zich meebracht, deed me zoeken naar interessante zienswijzen en methodieken om dit proces mee te kunnen ondersteunen.

Mijn achtergrond als master in de handelswetenschappen en internationale handel bracht me in deze context. Een studiekeuze die ingegeven was door mijn interesse voor hoe mensen ondernemen, samenwerken en hoe dat wat hen drijft, vorm krijgt in projecten die ze in de wereld zetten. 

Vanuit mijn basis opleiding tot ICF coach (Coachingways) ging mijn weg langs verschillende projectmanagement opleidingen om de verandering in ons bedrijf mee vorm te kunnen geven. Zo volgde o.a. Lean management (Black Belt), Change management, Agile certification, Design Thinkers Academy. Onze werking vernieuwen en ‘always one step beyond’ is wat me daarin dreef.

Na een tijd begon ik me er van bewust te zijn dat mensen vaak bewegen in functie van de onderstroom.

Wat maakt dat mensen echt mee de verandering in willen/kunnen gaan en wat creëert soms ‘gedoe’?

Wat is er dan te doen, waar gaat het over?

 

Mijn zoektocht hiernaar bracht me bij het systemisch coachen (zowel individueel systemisch coachen, als systemische dynamieken in organisaties) Het beschrijft met welke principes je dient rekening te houden in systemen, hoe systemen reageren als deze principes in de knel komen en waar transities in organisaties aldus blijven “steken”. Het geeft woorden aan de voelbare onderstroom in organisaties.

Al van kindsaf aan ben ik gevoelig voor subtiele signalen uit mijn omgeving en ben ik gefascineerd door het niet zichtbare, de diepere lagen van ons bewustzijn en het moeilijk grijpbare voor onze ratio. Mijn lichaam pikt zaken op die leven bij anderen.

Tijdens mijn loopbaan ging ik op zoek naar taal en tools om dat onzichtbare helder te krijgen. Opstellingswerk is zo'n bijzondere tool die in het energetisch veld de dynamieken die in een systeem spelen zichtbaar maakt.

Zo ben ik ook op zoek gegaan naar mensen die woorden gaven aan zaken die ik intrinsiek al voelde en ervaarde. Dit bracht me bij opleidingen in o.a. Kinesiologie en Hypnose. Het verscherpt mijn eigen aanvoelen en is als thuiskomen voor mij.

Als loopbaancoach maak ik gebruik van dit kleurrijke palet aan ervaring, zienswijze en methodieken.

 

De eerste vraag die we samen bekijken is:

word je geleefd door een patroon en is dat dienend of niet?

Hoe kan je in dat patroon evolueren en je doen, denken en wensen op 1 lijn krijgen?

 

We maken zichtbaar wat er echt speelt met practische methodieken en handvaten.

Indien daar je interesse ligt, kunnen we voeling krijgen met je levensmissie en welke info je hogere zelf aan informatie te bieden heeft. Soms geven transgenerationele patronen de nodige duidelijkheid op je weg en rust in de stappen die voor je liggen.

Welke methodiek we ook gebruiken en het meest passend is voor jou, de focus is altijd dat je met meer autonomie en vertrouwen in jezelf verder kan stappen.

Graag even kennismaken?

0473 63 83 39

Karinesymons@telenet.be

bottom of page