top of page

Dans het Leven!Soms kan je helemaal in een boek kruipen, zoals in een warm bad: helend en stil. "Dans het leven" van Gabrielle Roth is er zo een voor mij. Omdat delen herkenbaar zijn, omdat het woorden geeft aan eigen aanvoelen en manier van werken, anders omschreven en tegelijk diep voelbaar.


Ik neem jullie graag even mee op reis doorheen 5 ritmes, 5 niveaus van bewustzijn . Het is een reis die je op elk moment in je leven kan aanvangen. Het toont je waar je al geweest bent, waar je je nu bevindt en helpt je kiezen waar je heen wil. Het vraagt niet dat je veren gaat kopen, of op een drum begint te slaan 😊, wel dat je naar je eigen hartslag luistert, je eigen ritme vindt, je eigen lied zingt…


Gabrielle Roth, danseres, heeft duizenden mensen hun lichaamswijsheid terug laten ervaren, en gebruikt ‘dans’ als een universele helende balsem. Of zoals ze zelf zegt: “ik ben geboren om te bewegen en om anderen te leren bewegen, om je lichaam te bewegen, je hart, je verstand, je ziel om de kloof te helen tussen je droom en je realiteit, je ervaring en je potentieel


Ze beschrijft de afzonderlijke stappen op weg naar meer bewustzijn en de manier waarop ze onderling verbonden zijn. De 5 ritmes die ze danst, zijn verbonden met 5 lagen van bewustzijn, elke laag brengt een specifieke opdracht met zich mee om een bepaalde kracht te ontwikkelen, die geworteld zijn in 5 creatieve archetypen. Hoe meer je elke fase hiervan kan afronden, hoe meer je ervaart wat “echt” leven inhoudt. De stappen staan niet apart, ook niet chronologisch op elkaar volgend. Alleen de 5de stap is stilaan mogelijk voor de persoon die met de andere 4 al wat werkt heeft verricht.


De eerste taak is je lichaam vrijmaken. Alles wat je overkomt, wordt opgeslagen en gereflecteerd in je lichaam. Je lichaam weet; je lichaam vertelt. Ze nodigt je als lezer uit om te leren bewegen, je eigen dans, van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Helen is bewegen. Als je je lichaam in beweging zet, zul je veranderen. Ze onderscheidt 5 oerritmes die in elk aspect van ons leven zitten (dans, seksualiteit, geboorte, ondernemen, …) Door contact te maken met deze 5 ritmes, krijgen mensen terug contact met hun lichaam en ervaren terug de kracht van “zijn”.


Tweede taak is je hart te luchten en je emoties de vrije loop laten. Dit deel beschrijft de aard van emoties en verschillende manieren om ze te uiten. We hebben vaak al vroeg geleerd om bepaalde gevoelens te blokkeren, te onderdrukken of te ontkennen. We durven vaak het risico niet (meer) nemen om onze echte gevoelens te tonen. Dit leidt tot een soort verdoving, een levend dood zijn, dat ons tegen pijn beschermt en ons tegelijk berooft van de nu-of-nooit vreugde van het leven.

Elke emotie brengt een bepaalde energie in je lijf, als deze energie niet tot uitdrukking wordt gebracht, maar onderdrukt wordt dan vergiftigt ze, creëert ze lichamelijke klachten/ziekten. Zingen en dansen (jezelf van binnenuit uitdrukken) brengen je in direct contact met je gevoelens van het moment. En ze maken ook oude gevoelens los, energie die vastzat in je lijf en geen uitweg vond.


Ze werkt met 5 basisemoties: angst, woede, verdriet, vreugde en compassie. Er is geen andere weg naar vreugde en compassie dan door de andere emoties. Alles wat we krijgen als we angst, woede en verdriet uit de weg gaan, is een goedkope imitatie van vreugde en compassie. De enige optie die je hebt, is je emoties te erkennen, ze te accepteren en dan te leren ze op het moment zelf te ervaren en op een geschikte manier te uiten. “… zodat we bang zijn voor dat wat bedreigd is, boos zijn als iets een inbreuk maakt op onze integriteit, huilen als we pijn hebben, lachen als alles goed gaat en in de echte behoefte van anderen voorzien. Pas als dit allemaal gebeurt, begin je iets te begrijpen van wat liefde eigenlijk is. Liefde is emotionele energie die stroomt zoals het hoort. Ze is de hele reeks emoties, geuit op een adequate wijze op het moment zelf, eerlijk en direct…”


De derde taak is je hoofd leegmaken, om de kracht van echt weten te ervaren, om je echte zelf te kennen. Hier nodigt ze je als lezer uit om je eigen verhaal te schrijven.

Het “zelf” zo schrijft ze, is verborgen onder je eigen unieke ervaringen tijdens de opeenvolgende fases van: geboorte, kindertijd, puberteit, het volwassen leven en de doodsfase. Heel dit hoofdstuk staat in teken van je eigen levensgeschiedenis, wat je daarin meegekregen en ook gemist hebt en hoe dit mee bepaald hoe je je eigen leven vormgeeft.

Ze beschrijft de verschillende fases en welke taken erin vervat zitten die cruciaal zijn voor je ontwikkeling. Tijdens elke fase krijg je een andere ‘leraar’, leraren die in staat zijn om je de instincten te geven die je nodig hebt om adequaat te kunnen bewegen in een veranderende wereld.

De relatie met hen en de mate waarin je leraar zijn eigen fases heeft kunnen doorlopen, zal bepalen of je in meerdere of mindere mate dingen miste of gekwetst bent. Dat kan er toe leiden dat je overlevingsstrategieën ontwikkelt die je dus eerder laten overleven dan echt leven. Ze laat zien hoe het helende proces er kan uitzien, wat er nodig is om dat wat ons volledige zijn in de weg staat, te kunnen helen.


Hier zit veel systemisch werk in: welke dingen heb je nog te voelen, verwoorden, af te ronden met je vader, je moeder? Wat dient er nog zichtbaar gemaakt te worden zodat je je draai naar je eigen leven kan maken, zodat de energie naar je toekomst kan stromen?


Hoe meer onafgewerkte zaken er nog liggen in vorige fases, hoe minder zelfvertrouwen, relationele vaardigheden, onafhankelijkheid om een zinvolle, voldoening schenkende carrière op te bouwen.

Je werk is een domein waarin je patronen (opgebouwd in vroegere fases) voortzet. "...Net als met liefde het geval is, vereist ook het vinden van geschikt werk, moed, inzet en een geheeld verleden. Want het vraagt veel zorg, oprechtheid en inzicht om je ware talenten en interesses te ontdekken. Vaak weten we diep vanbinnen wel waarin we goed zijn en wat we graag doen en zinvol vinden en kunnen ook anderen ons wel helpen om erachter te komen… We hebben de moed nodig die het vraagt om van richting te veranderen en het risico te nemen ons hart te volgen..."


De vierde taak is je ziel op te wekken om de kracht van het zien te ervaren, echt te kunnen zien wat er gaande is in onszelf, in anderen en in ons leven. Daarvoor is het nodig om te kijken naar de rollen die we dagdagelijks spelen. We beschouwen deze rollen vaak als het geheel en de kern van wat we zijn, als automatische spelers, in plaats van ze te zien als acteurs die we kunnen inzetten als wij dat willen. Je ziel is verstopt achter deze rollen.


Ze beschrijft eigenlijk de achterliggende visie van Voice Dialogue, maar dan in het beeld van een theater met verschillende personage. Ze beschrijft dat “je theater” bestaat uit personages die gecreëerd zijn om kwetsuren te vermijden en die heel weinig verbonden zijn met wat je eigenlijk echt voelt en verlangt. Voor mij als fervente Voice Dialogue facilitator is het heerlijk om in een andere metafoor hiervoor te duiken. Ze heeft ook een hele lijst mogelijke acteurs van het theater: Peter Plan, Poes Liefje, Olga Oordeel… 😊.


Ze nodigt je als lezer uit om zicht te krijgen op je eigen theater: welke acteurs staan er meestal op jouw podium? Probeer ze in beeld te brengen en te omschrijven. Op deze manier ontdek je een patroon en krijg je zicht op het ontstaansmechanisme ervan. Door meer zicht te krijgen op je personages, begin je op een gegeven moment te voelen dat je kan kiezen welk personage je laat opvoeren en dan wordt het pas interessant 😊.

Je gaat meer je eigen verantwoordelijkheid beginnen opnemen, in plaats van je theater automatisch te laten opvoeren, waardoor er een regisseur ontstaat. Deze regisseur durft nogal eens een risico te nemen en acteurs op het podium te zetten, die tot dan toe achterin de coulissen waren gebleven.

Steeds meer ontstaat zo de kracht om in het moment te kiezen welk personage je aan het woord wil laten.


Als je voor je lichaam, hart, hoofd en ziel al wat werk gedaan hebt, wordt de 5de taak mogelijk: het inlijven van je wezen (zoals Gabrielle het noemt). Hoe meer we zaken helen, door de vorige stappen, hoe meer we de kracht van helen kunnen ervaren en elke keer opnieuw, in verschillende situaties kunnen bewegen van inertie naar “vol leven en bewegen”.


Inertie is het niveau van stilstand, een statische toestand, onbewustheid, slaapwandelend leven. Veel mensen ‘leven’ zonder enig onderzoek naar zichzelf of hun potentieel. Dit is een passieve toestand, een niveau, waarop je energie (in je psyche en je lichaam) vastzit. Tegelijk is het heel comfortabel, want alles blijft zoals het was, geen veranderingen, gewoon het leven dat verder kabbelt. Inertie is het huis van het slachtoffer, de plaats waar het leven iets is dat je overkomt en waar je je niet bewust bent van je verantwoordelijkheid om je eigen werkelijkheid te scheppen, keer op keer.


Op een gegeven moment zorgt een gebeurtenis (een overlijden, een ontslag, een ongeluk, scheiding, reis, burnout..) ervoor dat er iets verandert aan deze statische toestand. Onze aandacht wordt getrokken door iemand of door een manier van ‘leven’ die aantrekkelijker, rijker, voller aanvoelt. Dit maakt het mogelijk om in beweging te komen, uit de passieve, onbewuste toestand. Je gaat op zoek naar hoe die mensen het dan doen en probeert te imiteren: dat wil ik ook doen, zijn, ervaren, leren.. Vergelijk het met een danser: je gaat die bepaalde stijl leren dansen en het proberen te doen zoals het wordt voorgedaan.


Dan komt een moment dat je behoefte krijgt aan een eigen stemgeluid, een eigen stijl, een eigen manier van leven. Je ervaart de beperking van imitatie en krijgt een glimp van de mogelijkheden die je niet gebruikt hebt of ontkend om een ander te kunnen navolgen. Daarvoor dienen we de sprong naar onze eigen intuïtie durven wagen en onze weg zoeken in de chaos van de persoonlijke creativiteit. “Dan kom je in de hachelijke doorgang van onbewustheid en onzekerheid naar het territorium van je ziel en je wezen”. Dit is een periode van psychische chaos, de zwarte nacht van de ziel, vaak nodig om uit het niveau van imitatie te breken.


Alleen door de betrouwbare leidraad van je intuïtie vind je de weg uit deze chaos naar het niveau van imaginatie. Hier creëer je je eigen vorm, een weerspiegeling van je eigen identiteit, ervaring en visie. Hier gaat het erom dat je uiting kan geven aan je unieke talenten en je creatief potentieel, door ze zowel in je innerlijke als je uiterlijke leven manifest te maken. Zo kan iedere dag iets bijzonders en zinvols worden. Wat deze gaven ook zijn, het is jouw verantwoordelijkheid en privilege ze tot leven te brengen. We worden in iedere situaties die zich voordoet de bewuste regisseurs van de personages met meer vrijheid.


Als we de moed hebben ons buiten inertie en imitatie te wagen, en steeds meer het gebied van intuïtie en imaginatie binnengaan, krijgen we momenten van inspiratie. Alsof er iets door je heen gebeurd, waar de bewuste schepping ophoudt. Dit is de spontane creativiteit die ontstaat als we vanuit onze diepe kern beginnen te handelen en te creëren, stil vanbinnen, aandachtig, vibrerend en zoals Gabrielle het noemt: ‘vreugdevol voorbij vreugde’ of in ‘extase’.


We zijn allemaal ergens onderweg in deze reis. De beweging van inertie naar extase is een nooit eindigende beweging.

Het doet me ook denken aan hoe mensen soms bevriezen in situaties (inertie) en in deze ‘bevroren’ toestand lang kunnen functioneren. De beweging via imitatie, intuïtie, imaginatie, inspiratie is evenzeer een helend proces van in beweging komen na een traumatische ervaring.Welke van deze 5 taken staan op dit moment in jouw leven op de voorgrond?

Welke ben jij aan het aangaan?

In welke fase herken je je het meest?


In “Leven in je werk” willen we je bewuster maken van wat er nodig is om je meer “alive” te voelen in je werk. Dit ontmoet de 5 taken die Gabrielle Roth beschrijft. Vooral taak 3 en 4 (hoewel de andere taken niet los te koppelen zijn hiervan) linken aan Systemisch werk en Voice Dialogue, 2 belangrijke pijlers in onze werking. Taak 5 beschrijft de fases waar mensen zich doorheen kunnen bewegen tijdens een loopbaantraject.


Wil je vanuit inertie in beweging komen? Ben je de sprong aan het wagen naar je eigen intuïtie en ervaar je de chaos? Of wil je de 5 ritmes toepassen op je eigen ondernemersdans?


Je kan hiervoor bij “leven in je werk” terecht. We geven dit proces mee vorm door een combinatie van een krachtgerichte, inside out benadering, met systemisch werk en Voice Dialogue.


167 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page