top of page

Individuele coaching voor medewerkers

We bieden individuele coachingstrajecten aan die afgestemd zijn op de ontwikkeling van mensen binnen organisaties.

 

Coaching wordt daarbij ingevuld als een gestructureerd, ontwikkelings- en doelgericht proces met aandacht voor:

- bewustwording en persoonlijke groei

- vergroten van zelfvertrouwen

- exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

We zijn ervan overtuigd dat potentieel enkel volledig kan aangesproken worden indien een coachingstraject zich op de ontwikkeling van de "volledige" mens richt en zich niet beperkt tot het louter aanleren van gedrag en competenties.

Vandaar dat een coachingstraject verschillende niveaus zal aanraken: gedrag, competenties, mindset en bewustzijn.

We werken bij uitstek waarderend en krachtgericht, door te focussen op wat wél werkt en drijfveren en sterktes duidelijker voelbaar te maken. Eventuele belemmeringen om deze drijfveren en sterktes meer in te zetten worden zichtbaar gemaakt.

Tevens geven we aandacht aan hoe nieuwe inzichten duurzaam geconcretiseerd kunnen worden in jullie organisatie.

 

Aangezien individu en het systeem in constante wisselwerking staan, geeft individuele coaching ook veel informatie over het functioneren van het systeem, jullie organisatie. Het kan gebeuren dat we in individuele coachingstrajecten merken dat een interventie op systeemniveau meer effect zal hebben. We werken dit vervolgens ook graag in samenwerking met jullie verder uit.

 

Voor individuele coaching voor medewerkers kan je binnen "Leven in je werk" terecht bij:

Foto2_bewerkt_edited_edited_edited.png
2%252520Bridge2496%252520(003)_bewerkt_e
bottom of page